Tech with Tikanga

Tech with Tikanga

Ko te whakapapa, tō tātou nei reo rangatira me ōna tikanga te tuapapa o te mana Māori. Nō mātou te whiwhi, ko te whakapapa me te reo Māori tō mātou mahi ao pō, pō ao.

Nei rā ka mihi te whānau o Plink Software ki a koutou katoa.

Based in Whakatū, Te Tauihu o Te Waka ā Māui, Plink specialises in kaupapa Māori software.

Plink believes technology can be used to connect Māori to their identity, through language and whakapapa. We also believe that connecting all people in Aotearoa to our beautiful language, is part of the journey that we are all on to celebrate what makes us unique.

Tōku reo, tōku ohooho. Tōku reo, tōku mapihi maurea. Tōku reo, tōku whakakai marihi!

Products

Media

People

Contact Plink